TRANSPARENȚĂ ȘI INTEGRITATE IN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL VRANCEA COD SIPOCA 445 / MySMIS 118788

CHESTIONAR (descarcă PDF)

Având ca scop realizarea unui sondaj de opinie la nivelul cetăţenilor dar şi al personalului din instituţiile şi autorităţile publice pe aspecte legate de corupţie în cadrul procesului de implementare al măsurilor anticorupţie.

Acest chestionar are rolul de identifica gradul în care dvs. cunoaşteţi măsurile de prevenire anticorupţie. Chestionarul este anonim şi nu îl vom comunica nimănui în această formă. Chestionarul are rolul de a evalua nevoile de informare şi formare anticorupţie la nivel instituţional.

Vă rugăm să fiţi cît se poate de obiectivi, deoarece rezultatele sondajului vor fi folosite pentru elaborarea propunerilor de combatere a corupţiei în cadrul structurii unităților administrativ-teritoriale.

10) După părerea Dumneavoastră care dintre următoarele motive cauzează apariţia corupţiei?
11) Cât de eficiente credeţi că sunt următoarele măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul ministerului?
19) În general, credeţi că este etic sau nu este etic (moral) ca un funcţionar public/angajat contractual /demnitar/ consilier județean .........................? (Bifaţi varianta cu care sunteţi de acord)